Đảng Cộng Hòa Hạ viện: Giám đốc điều hành của Facebook Zuckerberg cần giao nộp thông tin trao đổi với ông Fauci về COVID-19