Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện điều tra mối liên hệ giữa Bộ Tư pháp và công tố viên hàng đầu của ông Bragg trong vụ kiện cựu TT Trump

Dân biểu Jim Jordan viết: 'Một cựu quan chức cấp cao thuộc Bộ Tư pháp của TT Biden hiện đang dẫn đầu cuộc truy tố đối thủ chính trị chính của TT Biden.'