Mười tám thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, do Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng hòa Jim Banks (Cộng Hòa-Indiana) dẫn đầu, đang báo cho Ngoại trưởng Antony Blinken bảo quản tất cả tài liệu chính thức và thông tin liên lạc về một chương trình tài trợ nhằm thúc đẩy chủ nghĩa vô thần ở ngoại quốc.

Cảnh báo của họ được đưa ra trong một bức thư hôm 02/08, được công khai hôm 03/08, trong đó các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện nói với ông Blinken rằng bộ của ông đã không trả lời yêu cầu hồi tháng Sáu về việc cung cấp thông tin liên quan đến một thông báo tài trợ cạnh tranh chu cấp đến 500,000 USD cho các tổ chức chuyên “thúc đẩy và Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo bao gồm những Người vô thần, những Người theo chủ nghĩa nhân văn, Không thực hành tôn giáo, và Không liên kết” ở Trung Đông và Bắc Phi, cũng như Nam Á và Trung Á.

Bức thư nêu rõ: “Mặc dù chúng tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại giao trả lời một loạt các câu hỏi muộn nhất là ngày 15/07/2022, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời, cho thấy Bộ đã chọn cách coi thường các chỉ thị thường xuyên, nhanh chóng của Bộ trưởng Blinken đối với việc nhân viên của Bộ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, hoặc Bộ có điều gì đó che giấu.”

“Kể từ khi chúng tôi gửi thư, nhiều cử tri của chúng tôi đã liên hệ với mối quan tâm không chỉ về việc Bộ Ngoại giao thúc đẩy chủ nghĩa vô thần, mà còn về sự thúc đẩy rõ ràng của Bộ đối với ‘chủ nghĩa nhân văn’ — một hệ thống tín ngưỡng chính thức — cũng như việc Bộ Ngoại giao thúc đẩy các chính sách văn hóa cấp tiến, gây chia rẽ, và mang tính phá hoại khác.

“Người Mỹ xứng đáng được biết lý do tại sao Bộ Ngoại giao cam kết truyền bá chủ nghĩa vô thần ra ngoại quốc, và những nhóm chống tôn giáo ngoại quốc nào đang nhận tiền thuế của họ.” 

Một phát ngôn viên ẩn danh của Bộ Ngoại giao đã từ chối bình luận về thư từ của Quốc hội. Khi được hỏi liệu có bất kỳ lựa chọn tài trợ nào được thực hiện theo chương trình gây tranh cãi này hay không, phát ngôn viên này cho biết, “Theo thông lệ lâu đời đồng thời để bảo vệ khả năng của các tổ chức vận động cho các quyền có thể hoàn thành mục tiêu của họ trong các môi trường quốc tế hết sức nhạy cảm, bộ không công bố kết quả của những quyết định tài trợ này.”

Lời cảnh báo dành cho ông Blinken để bảo đảm rằng tất cả tài liệu và thông tin liên lạc về chương trình tài trợ này phải được bảo quản cho thấy ông Banks và những người ký tên đang đưa ra những hành động chuẩn bị cho các cuộc bầu cử Quốc hội nhằm khôi phục sự kiểm soát của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, và rằng chương trình thúc đẩy chủ nghĩa vô thần này sẽ nhận được sự chú ý đáng kể khi các thành viên Đảng Cộng Hòa tiến hành điều được mong đợi là một loạt các cuộc điều tra giám sát lập pháp trên diện rộng và mạnh mẽ đối với nhánh hành pháp. 

Những người ký tên đã viết: “Quý vị bắt buộc phải nhắc nhở tất cả nhân viên và quan chức trong Bộ về trách nhiệm pháp lý của họ để thực thi các biện pháp thích hợp nhằm thu thập, lưu giữ, và bảo quản tất cả các tài liệu, thông tin liên lạc, và các hồ sơ khác theo luật liên bang … Chúng tôi yêu cầu quý vị bảo quản tất cả thông tin liên quan đến chương trình tài trợ này … bao gồm tất cả thông tin liên quan đến các yêu cầu giám sát hoặc yêu cầu từ Quốc hội, bao gồm nhưng không giới hạn các câu hỏi được nêu trong bức thư này và trong bức thư trước đó của chúng tôi đã gửi hôm 30/06/2022.”

“Cụ thể, yêu cầu bảo quản này nên được hiểu là một hướng dẫn để bảo quản tất cả tài liệu, thông tin liên lạc, và thông tin khác, bao gồm thông tin điện tử và siêu dữ liệu, có thể đáp ứng hoặc có khả năng đáp ứng một cuộc thẩm tra, yêu cầu, điều tra, hoặc trát đòi hầu tòa của Quốc hội trong tương lai.”

Ngoài ông Banks, những người tên vào bức thứ bao gồm các Dân biểu Vicky Hartzler (Cộng Hòa-Missouri), Claudia Tenney (Cộng Hòa-New York), Greg Steube (Cộng Hòa-Florida), Ralph Norman (Cộng Hòa-South Carolina), Dan Crenshaw (Cộng Hòa-Texas), Ben Cline (Cộng Hòa-Virginia), Andy Biggs (Cộng Hòa-Arizona), Bob Good (Cộng Hòa-Virginia), Tim Walberg (Cộng Hòa-Michigan), Glenn Grothman (Cộng Hòa-Wisconsin), Mary Miller (Cộng Hòa-Illinois), Warren Davidson (Cộng Hòa-Ohio), Jeff Duncan (Cộng Hòa-South Carolina), Paul Gosar (Cộng Hòa-Arizona), Barry Moore (Cộng Hòa-Alabama), Alex Mooney (Cộng Hòa-West Virginia), và Diana Harshbarger (Cộng Hòa-Tennessee).

Trong bức thư hồi tháng Sáu, những người ký tên đã mô tả những phản đối căn bản của họ về chương trình tài trợ này vì nó vi hiến và vô giá trị trong việc bảo vệ hoặc thúc đẩy các lợi ích hợp pháp của Hoa Kỳ trên toàn thế giới.

Những người ký tên đã viết: “Việc Bộ dung thứ và tôn trọng một loạt các hệ thống tín ngưỡng, và khuyến khích các chính phủ tôn trọng lợi ích tự do tôn giáo của công dân họ là một chuyện. Nhưng việc chính phủ Hoa Kỳ làm việc tích cực nhằm trao quyền cho những người vô thần, những người theo chủ nghĩa nhân văn, không thực hành tín ngưỡng, và không liên kết trong việc ra quyết định công khai lại hoàn toàn là một việc khác.”

“Bất kỳ chương trình nào như vậy — dành cho bất kỳ nhóm nào có thể nhận dạng là tôn giáo — ở Hoa Kỳ sẽ là vi hiến. Ngoài nền tảng pháp lý không rõ ràng về mặt Hiến Pháp, chúng tôi cũng đặt câu hỏi về việc làm thế nào mà một chương trình tài trợ hoặc thỏa thuận hợp tác như vậy có thể thúc đẩy các lợi ích chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ.”

Ông Mark Tapscott là Thông tín viên Quốc hội cho The Epoch Times.

Thanh Nhã biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn