Đảng Cộng sản bổ nhiệm các sĩ quan cảnh sát làm hiệu phó trường học trên khắp Trung Quốc