Đảng Dân Chủ tại Thượng viện đề nghị xúc tiến dự luật cứu trợ virus Trung Cộng mà không tăng lương tối thiểu