Đằng sau sự thay đổi đáng kể về tài chính của Hệ thống Dự trữ Liên bang 

Có những biểu đồ về tài chính của Hệ thống Dự trữ Liên bang, cáo buộc rằng FED đang mất hơn 700 triệu USD tiền lãi mỗi ngày. Và số tiền này được cho là sẽ được chuyển đến các ngân hàng. Chúng ta biết rằng nước Mỹ đang nhanh chóng sắp phải trả lãi cho khoản nợ của mình nhiều hơn mức chúng ta phải trả cho toàn bộ ngân sách quốc phòng của mình. Tuy nhiên, điều ít được nhắc đến hơn là số tiền này sẽ đi đâu và ai sẽ trở nên giàu có nhờ số tiền đó. Ông Jeffrey Tucker, ký giả chuyên mục cao cấp của The Epoch Times và là Chủ tịch Viện Brownstone sẽ trao đổi với chúng ta về vấn đề này.