Đằng sau việc ông Obama tăng cường diễn ngôn trước công chúng

Cựu TT Barack Obama mới thực hiện một tour xuất hiện trước công chúng trong tuần đầu tiên của tháng Tư. Ông đi từ Đại học Chicago và gần đây là tới Đại học Standford.…