Đằng sau việc ông Obama tăng cường diễn ngôn trước công chúng

Cựu TT Barack Obama mới thực hiện một tour xuất hiện trước công chúng trong tuần đầu tiên của tháng Tư. Ông đi từ Đại học Chicago và gần đây là tới Đại học Standford. Chúng ta biết ông ấy là nhà lãnh đạo rất quyền lực của Đảng Dân Chủ, do đó chúng ta biết rằng có điều gì đó đang xảy ra khi cựu tổng thống Obama đang phải tham gia nhiều vào các cuộc diễn trước công chúng.