Đánh bom kép ở Philippines, ít nhất 10 người tử vong