Danh ca Farinelli, nghệ sỹ castrato (*) vĩ đại nhất

Cuộc đời của danh ca opera vĩ đại nhất thế giới: Một câu chuyện thành công đã đi vào huyền thoại, nhưng cũng đi kèm với những câu hỏi về quyền tự do lựa chọn.