Dành cho Ngày của Cha — Trao tặng trải nghiệm, không phải vật chất

Thay vì cà vạt hay đồ điện tử thông thường, hãy tặng Cha một kỷ niệm mới mẻ, quý giá.