Điểm phim: ‘Barbie’

Một câu chuyện cổ tích nữ quyền mạnh mẽ không dành cho trẻ em?