Danh tướng, Đạo sĩ thời Đường tinh thông thuật châm cứu, thầy thuốc có thể xuống Âm Phủ châm cứu trị bệnh