Đập Tam Hiệp chuẩn bị đón lũ đợt 4, mưa lũ nhấn chìm đường sắt sang Việt Nam