Đập Tam Hiệp hiện nguyên hình, Trung Quốc còn có 80.000 ‘quả bom hẹn giờ’