Daphne Barak: Hậu quả của việc trở thành người ủng hộ TT Trump ở Hollywood