Đặt cược vào thỏa thuận thúc đẩy của Quốc hội Hoa Kỳ, chứng khoán thế giới tăng vọt