Đất nước Hy Lạp trong mắt của những người am hiểu: Bước ra khỏi lối mòn