Dấu hiệu nhận biết điện thoại của bạn có thể đã bị tin tặc xâm nhập