Đây là những nơi có các vụ kiện yêu cầu loại tên của cựu TT Trump trên lá phiếu

Một ứng cử viên Đảng Cộng Hòa ít được biết đến đã khởi xướng 27 vụ kiện liên bang thách thức quyền xuất hiện trên các lá phiếu sơ bộ của cựu Tổng thống Trump.