ĐCSTQ đối phó với nạn thiếu lương thực bằng chiến dịch “vét sạch bát đĩa”