ĐCSTQ kiểm soát xuất cảng linh kiện hàng không vũ trụ, giúp phương Tây đẩy nhanh quá trình giảm rủi ro