ĐCSTQ lập danh sách người nước ngoài muốn tuyển dụng và theo dõi người Trung Quốc khắp thế giới