ĐCSTQ lợi dụng Phi Châu để định hình lại cán cân quyền lực quốc tế

Phân Tích Bình Luận

243 Videos

ĐCSTQ lợi dụng Phi Châu để định hình lại cán cân quyền lực quốc tế Sau khi ĐCSTQ càng ngày càng tham dự vào lĩnh vực kinh tế của Châu Phi, năm 2016 Trung Quốc…