ĐCSTQ xóa bỏ một báo cáo của truyền thông nhà nước về mối lo ngại trước vaccine Covid-19