Để có được thân người phải chịu bao nhiêu khổ nạn? Câu chuyện luân hồi trong ‘Liêu Trai chí dị’