Trong giáo dục gia đình, nếu cha mẹ luôn là tấm gương sáng, lời nói và việc làm đều mẫu mực, sẽ khiến con trẻ noi theo một cách tự nhiên. Bởi vì trẻ con dễ thích nghi, cho nên việc giáo dục nhân cách cho trẻ hết mực quan trọng.

Từ Miễn làm quan Trung thư lệnh thời nhà Lương, suốt đời có địa vị cao. Ông nghiêm khắc với bản thân, làm việc công chính mà cẩn thận, tiết kiệm không tham lam, không quan tâm đến gia sản. Bình thường phần lớn bổng lộc nhận được ông đều chia cho người thân, bạn bè và những người dân nghèo khổ, bởi vậy trong nhà không có của cải gì cả.

Trong số khách khứa và bạn hữu, có người khuyên Từ Miễn nên thu vén một chút sản nghiệp để lại cho con cháu, nhưng ông trả lời rằng:

“Người ta để lại tiền của cho con cháu, còn tôi để lại tiếng thơm cho con cháu. Con cháu mà có đức có tài, chúng tự nhiên có thể sáng lập nên gia nghiệp. Còn nếu chúng không có tài đức, dẫu tôi để lại tài sản cũng vô dụng”.

Từ Miễn thường xuyên dạy bảo con cái cần phải trọng phẩm hạnh đạo đức. Ông từng viết thư nhắc nhở con trai tên là Từ Tung, rằng:

“Gia thế nhà ta rất thanh liêm, cho nên cuộc sống thường ngày có kham khổ. Đến cả việc mua sắm sản nghiệp, từ trước tới nay chưa hề đề cập đến. Người xưa nói: ‘Để lại cho con cháu nguyên sọt vàng, không bằng dạy chúng siêng năng học tập một quyển kinh thư’. Nghiên cứu cẩn thận những lời bàn này, thực sự không phải là những lời nói suông.

Có nên để lại tiền cho con cháu sau này
Lớp học dạy cho trẻ em về nhiều khía cạnh khác nhau của văn hóa truyền thống. (Ảnh của Chung Sung-Jun / Getty Images)

Mặc dù ta không có tài cán gì, nhưng có tâm nguyện, vui mừng được tuân theo lời giáo huấn này của cổ nhân, không dám bỏ dở nửa chừng. Từ lúc ta có được quyền cao chức trọng tới nay đã gần 30 năm, có một số môn khách và bằng hữu đều cực lực khuyên ta hãy thừa dịp khi có chức có quyền mà tùy cơ hành sự, mua sắm ruộng vườn để lại cho con cháu, ta đều cự tuyệt không chấp thuận. Bởi vì ta cho rằng chỉ có để lại thứ quý giá nhất là sự thanh bạch cho đời sau, mới có thể khiến con cháu được hưởng phúc vô cùng”.

Con cái của Từ Miễn về sau đều trở thành những người tài đức nổi tiếng xa gần.

Các bậc cha mẹ thường dành những gì tốt đẹp nhất cho con cái. Nhưng kỳ thực, cho dù cha mẹ cấp cho con bao nhiêu tiền của đi nữa nếu con cái không có đủ phúc phận thì cũng không thể hưởng được. Chi bằng giáo dục phẩm hạnh, giúp con trở thành người tốt, trọng đức hướng thiện, thì tương lai chắc chắc sẽ tốt đẹp tươi sáng. 

Hạnh Thi

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn