Để trẻ học tốt nhất (Phần 7): Hỗ trợ con trẻ như thế nào là tốt nhất?