Đền Quan Tam Lâm Du ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt, nhiều tài sản bị thiêu rụi