Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (P2): ‘Mọi cái đẹp đều ẩn giấu trong tự nhiên’