Dịch bệnh ở Trung Quốc nghiêm trọng, Cơ quan Phòng chống dịch bệnh Quân đội tiến vào đóng giữ ở Thẩm Dương