Dịch bệnh ở Trung Quốc nóng lên: Chính quyền thông báo các ca bệnh nặng và tử vong làm dấy lên tranh cãi