Dịch viêm phổi Vũ Hán có nguy cơ lan ra nhiều tỉnh thành