Điểm qua những thành phố tại California xếp hạng chót trong danh sách nơi tốt nhất để về hưu năm 2024