Điểm tin Hoa Kỳ (16/3): Cựu TT Trump xuất hiện giúp nhân viên cũ tranh cử