Điểm tin Hoa Kỳ (18/3): Thêm 24 quan chức Trung Cộng bị trừng phạt; TT Biden kêu gọi người di cư ngừng đến Hoa Kỳ