Điểm tin Hoa Kỳ 25/3: Hoa Kỳ-EU sẽ đối thoại về chủ đề Trung Quốc; Bắc Hàn phóng 02 hỏa tiễn