Điểm tin Hoa Kỳ (chiều 18/3): TT Biden gọi Putin là ‘kẻ sát nhân’; 21 tiểu bang cùng kiện chính quyền Biden