Điểm tin Hoa Kỳ (chiều 19/3): Hoa Kỳ đã gây “áp lực tối đa” ở Biển Đông trong năm 2020; Tưởng niệm nạn nhân trong vụ xả súng ở Atlanta