Diệt chủng để kiểm soát dân số

Phân Tích Bình Luận

233 Videos

Khi có thông tin tiết lộ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng các biện pháp triệt sản, tẩy não, trại cải tạo và thậm chí sát hại trẻ sơ sinh để làm…