Diệt chủng để kiểm soát dân số

Khi có thông tin tiết lộ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng các biện pháp triệt sản, tẩy não, trại cải tạo và thậm chí sát hại trẻ sơ sinh để làm giảm dân số, chế độ này đã nhận được sự tán dương của Liên hợp quốc về các hành vi này. Theo quan điểm của ông Steven Mosher, chủ tịch của Viện Nghiên cứu Dân số thì Đây là một ví dụ rõ ràng về những gì mà Chương trình nghị sự kiểm soát dân số của Liên Hợp quốc thực sự yêu cầu.