Điều 300 Bộ luật Hình sự của ĐCSTQ đã gây ra biết bao bi kịch

Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc kêu gọi bãi bỏ Điều 300 của Luật Hình sự.