‘Điều chúng ta làm trong đời sẽ để lại tiếng vang vĩnh cửu’