Điều gì đã xảy ra với những trái cà chua trên Trạm Vũ trụ sau khi chúng biến mất gần một năm?