Điều gì sẽ xảy ra nếu Trump hoặc Biden phản đối kết quả bầu cử tháng 11 tới?