Điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc cộng sản sụp đổ và trở thành quốc gia dân chủ?