Điều Hành Kiểm Duyệt | Phần 1

Mike Benz (Phần 1): Ngành công nghiệp kiểm duyệt đang phát triển của Tây phương và nguồn vốn của chính phủ đang đổ vào - Từ Bộ An ninh Nội địa (DHS) đến Cơ quan Quản lý các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) đến Quỹ khoa học Quốc gia.

Mike Benz nói: “Bất cứ ai có thể kiểm soát Bộ thủ đoạn bẩn thỉu đều có thể sử dụng nó để loại bỏ mọi phe đối lập”. Ông là giám đốc điều hành của Quỹ Vì Tự do trên môi trường Trực tuyến và đã từng là cựu nhân viên Bộ Ngoại giao dưới thời ông Trump.

Ông Benz, người đã theo dõi sự phát triển trong lĩnh vực kiểm duyệt ở Tây phương trong nhiều năm, cho biết rằng: Các hồ sơ Twitter tiết lộ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

“22 triệu tweet đã được phân loại là thông tin sai lệch để rồi bị gỡ xuống hoặc bị điều chỉnh thông qua [Đối tác Liêm chính trong Bầu cử],” Ông Benz cho biết.

“Chính phủ không chỉ yêu cầu gỡ xuống, mà chính phủ còn gây áp lực… để tạo ra những danh mục hoàn toàn mới nhằm kiểm duyệt và sau đó trang bị cho hệ thống kiểm duyệt đó trí thông minh nhân tạo để có thể tự động quét và cấm những hành vi vi phạm tư tưởng mới.”

Trong cuộc phỏng vấn toàn diện gồm hai phần này, ông Benz đã phân tích những nhân tố chính trong chế độ kiểm duyệt ngày nay và cách các chiến thuật đã từng được sử dụng ở ngoại quốc được khai triển để nhắm mục tiêu vào người Mỹ và cái gọi là “sự ủy quyền” bầu cử hoặc “thông tin sai lệch” về COVID trên mạng.

Nguồn: https://www.theepochtimes.com/mike-be...