Điều Hành Kiểm Duyệt | Phần 2

Mike Benz (Phần 2): Cách Mà ‘Bộ Thủ Đoạn Bẩn’ Đã Chuyển Hoá Người Mỹ. Trong buổi phỏng vấn trước đây của tôi với ông Mike Benz, ông đã giải thích về sự tồn tại của ngành kiểm duyệt toàn xã hội ở Tây phương. Ông Benz đã theo dõi sự gia tăng kiểm duyệt trong nhiều năm với tư cách là giám đốc điều hành của Quỹ vì tự do trực tuyến và là một cựu nhân viên Ngoại giao của bộ Ngoại giao. Giờ trong Phần 2 này, ông Benz sẽ giải thích cách thức mà các công cụ ban đầu được phát triển để thúc đẩy chính phủ thay đổi đã được khai triển để chống lại người Mỹ như thế nào. “Những gì quý vị đang làm trong một chiến dịch thay đổi chế độ là đang vận hành một số lượng lớn người dân ở trong nước để nhằm tạo ra một cuộc lật đổ chính phủ hiện thời. Và để làm được điều đó, quý vị cần kiểm soát hệ thống truyền thông, cần kiểm soát những câu chuyện mà mọi người đều tin vào…. Những điều đã từng được biết vào năm 2016, nay đã bắt đầu trở lại.” Ông Benz nói.

Nguồn: https://www.theepochtimes.com/mike-be...