Điều kỳ diệu của Đức Tin: Thánh Christina tử vì đạo