Điều tra của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện: Trung Quốc thao túng các doanh nghiệp Mỹ để phục vụ lợi ích của Bắc Kinh