Điều tra về cái chết của cô Rosanne Boyland

Bốn người ủng hộ ông Trump đã thiệt mạng tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 06/01/2021. Một trong số họ là cô Rosanne Boyland, 34 tuổi, đến từ Kennesaw, Georgia...