Điều tra về cái chết của cô Rosanne Boyland

Phân Tích Bình Luận

236 Videos

Bốn người ủng hộ ông Trump đã thiệt mạng tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 06/01/2021. Một trong số họ là cô Rosanne Boyland, 34 tuổi, đến từ Kennesaw, Georgia...